بلاگ

دانستنی های طعم ، عطر و رنگ های خوراکی

طعم دهنده های طبیعی و مصنوعی

طعم دهنده های طبیعی و مصنوعی

طعم دهنده ها چی هستند؟ در این مقاله ما منابع مختلف طعم‌ها را بررسی می کنیم و همینطور به بررسی طعم های مصنوعی و طبیعی می پردازیم.

طعم دهنده ها از چه چیزی ساخته می شوند؟

طعم دهنده ها از چه چیزی ساخته می شوند؟

آزمایشگاه های ساخت طعم معمولا دارای یک قفسه آزمایشگاهی، یک ترازو و تعداد زیادی بطری کوچک حاوی ترکیبات معطر هستند. این ترکیبات معطر همان عصاره های طبیعی اند که از ترکیبات گیاهی و مواد شیمیایی آروماتیک (مصنوعی یا طبیعی) به دست می آیند. تمامی ترکیباتی که برای ساخت طعم دهنده های خوراکی استفاده می شوند باید برای آن دوزی که قرار است استفاده شوند تاییدیه داشته باشند. 

طراح طعم (فلیوریست) به چه کسی گفته می شود؟

طراح طعم (فلیوریست) به چه کسی گفته می شود؟

در درجه اول فلوریست یا طراح طعم، یک شیمیدان مواد غذایی است و همانطور که از نام آن پیداست، بیشتر شیمیدانان مواد غذایی بر روی مواد شیمیایی غذاها، فساد آنها و اصول پایه ای برای  بهبود آنها برای مصرف کنندگان کار می کنند.