اخبار

شرکت دانش بنیان طعم و عطر ماگنولیا

نگهدارنده های طبیعی

نگهدارنده های طبیعی

نگهدارنده‌ها موادی هستند که به محصولات غذایی، نوشیدنی‌ها، دارویی و... اضافه می شوند تا از تجزیه در اثر رشد میکروبی یا تغییرات شیمیایی نامطلوب جلوگیری شود. نگهدارنده‌ها عفونت‌های ناشی از غذا و فساد میکروبی را کاهش می دهند، و کیفیت غذا را حفظ می کنند.

رنگ‌ها و رنگدانه های طبیعی خوراکی

رنگ‌ها و رنگدانه های طبیعی خوراکی

رنگهای خوراکی طبیعی از طیف وسیعی از منابع طبیعی مانند سبزیجات، میوه ها، گیاهان، مواد معدنی و سایر منابع طبیعی خوراکی، از طریق استخراج فیزیکی و یا شیمیایی رنگدانه ها نسبت به ترکیبات مغذی و یا معطر بدست می آیند. این رنگها به اشکال مختلف شامل مایع، پودر، ژل و خمیر قابل تهیه می باشد. رنگهای طبیعی هم در صنعت و هم در مصارف خانگی و آشپزی کاربرد دارد.

طعم دهنده های طبیعی و مصنوعی

طعم دهنده های طبیعی و مصنوعی

طعم دهنده ها چی هستند؟ در این مقاله ما منابع مختلف طعم‌ها را بررسی می کنیم و همینطور به بررسی طعم های مصنوعی و طبیعی می پردازیم.