سامانه محصولات ماگنولیا

سبد گسترده محصولات شرکت طعم و عطر ماگنولیا محدود به محصولات ارائه شده در این سامانه نمی باشد و همچنین هر کدام از این محصولات طیف وسیعی از کاربردها را در صنایع غذایی مختلف شامل می شود. لذا ما قادریم مطابق با نیازها، خواسته ها و ذائقه شما طعم های مناسب را در فرم های فیزیکی مختلف طراحی، فرموله و تولید نماییم.