بلاگ

دانستنی های طعم ، عطر و رنگ های خوراکی

شرکت جانسون بیبی  : گرایش به ایمنی مهم تر از گرایش به

شرکت جانسون بیبی : گرایش به ایمنی مهم تر از گرایش به "طبیعی بهترین است" می باشد

دیوید میس (David Mays) پدر دو کودک و مدیر ارشد بخش مشارکت های علمی بین الملل در شرکت جانسون است می گوید: در حالی که بسیاری از والدین برای فرزندان خود محصولات طبیعی را می خواهند، اما همیشه مواد طبیعی و ارگانیک برای کودکان انتخاب هایی بی خطر و ایمن نیستند. 

طعم ها و رنگ های خوراکی طبیعی : راه حلی برای اطمینان بخشی مجدد به والدین نگران نسبت به سلامتی

طعم ها و رنگ های خوراکی طبیعی : راه حلی برای اطمینان بخشی مجدد به والدین نگران نسبت به سلامتی

رنگ های خوراکی استفاده شده در محصولات چیزهایی هستند که تولیدکنندگان هرگز به فکر تبلیغ در مورد آنها نیستند- "در بهترین حالت آنها سعی می کنند که آن را مخفی کنند"- اما امروزه به نظر می رسد که رنگ های خوراکی چیزی باشند که بتوانند موجب ارزش افزوده در محصول شوند.