بلاگ

دانستنی های طعم ، عطر و رنگ های خوراکی

غذاهای طبیعی در مقابل غذاهای مصنوعی: کدامیک واقعا ایمن تر است؟

غذاهای طبیعی در مقابل غذاهای مصنوعی: کدامیک واقعا ایمن تر است؟

آیا ما به عنوان انسان بخشی از طبیعت نیستیم؟ آیا هوش و توانمندی ذهنی ما بخشی از طبیعت نیست؟ اگر محصولات حاصل از حیوانات را جزء گروه طبیعی دسته بندی می کنیم چرا نباید محصولاتی که حاصل از هوش و توانمندی ذهنمان است را نیز در گروه مواد طبیعی دسته بندی کنیم؟ 

اعداد یا کدهای سری E چیستند؟ آیا شما باید در رژیم غذایی تان از آنها اجتناب کنید یا خیر؟

اعداد یا کدهای سری E چیستند؟ آیا شما باید در رژیم غذایی تان از آنها اجتناب کنید یا خیر؟

"اعداد سری E" که در لیست مواد اولیه غذاهای بسته بندی مشاهده می کنید جایگزین ترکیبات شیمیایی یا افزودنی های غذایی خاص هستند. این مواد برای بهبود رنگ، طعم، بافت و یا جلوگیری از فساد غذا مورد استفاده قرار می گیرند.