بلاگ

دانستنی های طعم ، عطر و رنگ های خوراکی

تفاوت واقعی طعم و مزه

تفاوت واقعی طعم و مزه

کلمات مزه (taste) ، طعم (flavor) و عطر (aroma) با یکدیگر فرق دارند و نمی توان آن ها را به جای هم به کاربرد. یادگیری تفاوت بین اینها می تواند در آشپزی و تهیه نوشیدنی ها به شما کمک شایانی نماید.