برگزاری سمینار آموزشی ارزیابی حسی در شرکت ماگنولیا

1396-07-15

در سمینار آموزشی ارزیابی حسی که توسط شرکت طعم و عطر ماگنولیا در مهرماه سال 1396 برگزار شد، اهمیت این علم در صنایع غذایی و این نکته که اجرای این آزمون‌ها در بخش‌های تحقیق و توسعه و بازاریابی کارخانجات، می‌تواند برای کمک به بهبود و توسعه محصول و هم‌چنین اتخاذ برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در فروش محصول تأثیر بسزایی داشته باشد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سمینار_ارزیابی_حسی

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی دانش‌بنیان طعم و عطر ماگنولیا، در این سمینار آموزشی یکروزه که توسط شرکت طعم و عطر ماگنولیا به عنوان شرکت پیشرو در گسترش علم ارزیابی حسی و با حضور کارشناسان شرکت‌های سن‌ایچ، رانی، شیرین عسل و برتر و با هدف فراهم کردن محیطی برای تبادل نظر، معرفی و تبیین اهمیت ارزیابی حسی در صنایع غذایی و همچنین ارایه دستاوردهای شرکت دانش‌بنیان طعم و عطر ماگنولیا برگزار گردید، موارد زیر به عنوان رئوس مهم این کارگاه آموزشی مطرح شد:

  • جلب توجه مدیران و کارشناسان R & D صنایع غذایی به اهمیت ارزیابی حسی
  • معرفی اهمیت، جایگاه و نقش ارزیابی حسی در بهبود کیفت محصولات و بازاریابی
  • فروش بیشتر و دستیابی به مزیت رقابتی
  • آشنایی با متدهای ارزیابی حسی
  • نحوه طراحی آزمایشگاه‌های ارزیابی حسی
  • تبیین نقش ارزیاب‌ها و روش‌های گزینش و آموزش ارزیاب‌ها
  • آزمون‌های آماری و تحلیل نتایج ارزیابی حسی
  • ایجاد زمینه‌هایی برای گسترش ارتباطات و همکاری بیشتر بین صنایع شرکت‌کننده

در پایان، این سمینار آموزشی با پرسش و پاسخ به پایان رسید.